Stel, Jaap van der

Van der Stel J. De verslavingszorg voorbij. BSL 2010.

Van der Stel J. Heroïne op medisch voorschrift. De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland. Utrecht CCBH 2010.

Van der Stel J. Drinken, Drank en Dronkenschap.Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Een historisch-sociologische studie. Hilversum Verloren, 1995.

about the development of this 'new' medical specialty